Fosen Næringshage jobber med stedsutvikling på Brekstad og resten av Ørlandet.

Stedsutvikling                                                                 . 

Fosen Næringshage er næringskonsulent i Ørland kommune.

Bedriftsrådgiving og Konsulentvirksomhet 

Attraktive steder er viktig for å sikre bosetting og næringsutvikling.  Fosen Næringshage jobber med stedsutvikling i Ørland kommune.  Vi tilbyr prosjektledelse, sekretariat og annen kompetanse. 
Les mer...

Fosen Næringshage er næringskonsulent i Ørland kommune og tilbyr hjelp og støtte under etableringsprosessen. Vi veileder med bedrifts-, markeds- og produktutvikling gjennom kompetanse, virkemiddelapparat og kopling til FoU.
Les mer...

Kurs og Opplæring                                                                                                          

Næringshagen tar seg av alle fellestjenester som bredbånd, kopimaskiner, skrivere, skannere, projektorer, faksmaskin, lamineringsmaskin, annet kontorutstyr, møteromsutstyr, Fosna-Folket, Adresseavisen, Dagens Næringsliv, drikkevannsautomater, kaffe, te, kontormøbler, posthåndtering, oppvask og opprydding.

Møterom, Konferanse-, Kurs- og Kontorlokaler

Fosen Næringshage støtter opplæringstiltak innen etablerer-opplæring og annen forretnings-relatert kompetanse. Fosen Etablererkurs arrangeres vår og høst.  Andre kurs arrangeres etter behov: styrearbeid, ledelse, strategi, teamutvikling, HMS, personalledelse samt basiskurs i programvare som Microsoft Excel og Google.
Les mer...
  • Kontor for en dag, en uke, en måned
  • Møterom
  • Kurs- og konferanselokaler
  • Videokonferanseutstyr
  • Inkubatorplasser
  • Kontorlokaler på Brekstad

 

Les mer om kontorplass ...

Les mer om møterom, kurs- og konferanselokaler...


 

AVLYST Styrekurs 25. februar -- Christian Kjølaas fra Handelshøyskolen i Trdhm (12/16/2013)

Briefing Fosen på nett (12/11/2013)

Tre - en klimavinner i byggenæringa? Seminar i Botngård 6/12/13 13:30-15:30 (12/3/2013)

Møte Grunneiere i Brekstadbukta Næringsområde 13/11/13 (11/14/2013)

Vertsskapskurs på Vågen Brygge, Råkvåg 20. og 21. November (11/4/2013)

FNH.as  |  Besøksadresse: Meieriveien 5, 7130 Brekstad  |  Tlf 7251 5400  |  Fax 7251 5401  |  e-post post@fnh.as    

 sitemap
Admin