Fosen Næringshage jobber med stedsutvikling på Brekstad og resten av Ørlandet.

                                                     . 


For leie av kontorlokaler i Fosen Næringshagebygget:

Torbjørn Brandtsegg

416.09.366

tb@orland-sparebank.no

-

For leie av møterom i Fosen Næringshagebygget:

Mai-Lis Hvitsand

913.14.040

orland@bygdeservice.no

-

For hjelp med bedriftsetablering og andre næringsrelaterte spørsmål kontakt næringssjef i Ørland kommune:

Arne Martin Solli

415.52.116

arne.martin.solli@orland.kommune.no

FNH.as  |  Besøksadresse: Meieriveien 5, 7130 Brekstad  |  Tlf 7251 5400  |  Fax 7251 5401  |  e-post post@fnh.as    

 sitemap
Admin